• កម្លាំងបច្ចេកទេស

JINTA តែងតែប្រកាន់ខ្ជាប់នូវការលើកកម្ពស់សហគ្រាសជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យា និងទេពកោសល្យ និងពង្រឹងការកសាងក្រុមច្នៃប្រឌិត និងក្រុមអ្នកមានទេពកោសល្យ ដែលមានបុគ្គលិកបច្ចេកទេស និងវិស្វកម្មចំនួន 178 នាក់ អ្នកមានទេពកោសល្យលំដាប់កំពូលនៃខេត្ត ឬក្រុងចំនួន 19 នាក់ ព្រមទាំងវិស្វកររចនា និងត្រួតពិនិត្យជាន់ខ្ពស់ដែលមានសមត្ថភាពចំនួន 12 នាក់នៃថ្នាក់- I & Class-II Pressure Vessel អនុញ្ញាតដោយវិទ្យាស្ថានត្រួតពិនិត្យឧបករណ៍ពិសេស Shandong ។មជ្ឈមណ្ឌលបច្ចេកទេស JINTA ត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជា "មជ្ឈមណ្ឌលបច្ចេកទេសខេត្ត" ។

កម្លាំងបច្ចេកទេស

JINTA មានមូលដ្ឋានផលិតកម្ម-ការបង្រៀន និងស្រាវជ្រាវ-អភិវឌ្ឍន៍ បានបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវបច្ចេកវិជ្ជានៃខេត្តសានទុងសម្រាប់ការសន្សំសំចៃថាមពល និងគម្រោងចម្រោះអេតាណុលពហុជួរ បានបង្កើតភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្ររយៈពេលវែងជាមួយស្ថាប័នក្នុងស្រុកល្បីឈ្មោះជាច្រើនដូចជាសាកលវិទ្យាល័យ Tianjin សាកលវិទ្យាល័យ Tsinghua ។ , សាកលវិទ្យាល័យ Shandong, សាកលវិទ្យាល័យ Jiangnan, សាកលវិទ្យាល័យ Ocean នៃប្រទេសចិន, សាកលវិទ្យាល័យ Qilu នៃបច្ចេកវិទ្យា, វិទ្យាស្ថាន Shandong Chemical Planning & Design Institute, Tianjin Industrial Autoimmunization Instrument Institute, Food Fermentation Industry Research & Design Institute, Shandong Light Industry Design Institute & etc., និងបានបង្កើត a វេទិកា R&D ដ៏មានអានុភាព និងប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈរួមគ្នាជាមួយពួកគេ ធ្វើឱ្យបច្ចេកវិទ្យា JINTA ឈានមុខគេក្នុងឧស្សាហកម្មគ្រឿងបរិក្ខារជាតិអាល់កុល/អេតាណុល និងគីមី។

វិញ្ញាបនបត្រប៉ាតង់

 • វិញ្ញាបនប័ត្រ ០១
 • វិញ្ញាបនប័ត្រ ០២
 • វិញ្ញាបនប័ត្រ ០៣
 • វិញ្ញាបនប័ត្រ ០៤
 • វិញ្ញាបនប័ត្រ ០៥
 • វិញ្ញាបនប័ត្រ ០៦
 • វិញ្ញាបនប័ត្រ ០៧
 • វិញ្ញាបនប័ត្រ ០៨
 • វិញ្ញាបនប័ត្រ ០៩
 • វិញ្ញាបនប័ត្រ ១០
 • វិញ្ញាបនប័ត្រ ១១
 • វិញ្ញាបនប័ត្រខោ ០៨
 • វិញ្ញាបនប័ត្រខោ ០១
 • វិញ្ញាបនប័ត្រខោ ០២
 • វិញ្ញាបនប័ត្រខោ ០៣
 • វិញ្ញាបនប័ត្រខោ ០៤
 • វិញ្ញាបនប័ត្រខោ ០៥
 • វិញ្ញាបនប័ត្រខោ ០៦
 • វិញ្ញាបនប័ត្រខោ ០៧
 • វិញ្ញាបនប័ត្រ 12